Regulament concurs de design 

Becoming a super (s)hero, provocare pentru tineri designeri din partea RTC (romania Testing Conference).

 


 

 

Organizatorul

Organizatorul concursului de design Becoming a super (s)hero pentru Romania Testing Conference (numit în cele ce urmeaz─â Conc ursul) este RTC QA CONSULTING SRL, societate comercial─â cu sediul în Str. Iasilor 8-10, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Participarea la acest concurs (denumit în continuare „Concursul”) implic─â acceptarea de c─âtre Participan╚Ťi a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”), precum ╚Öi obligativitatea respect─ârii acestora.

 

Preambul

A. romania TESTING CONFERENCE, compania care organizeaz─â conferin╚Ťa cu acela╚Öi nume ╚Öi publisher al site-ului www.romaniatesting.ro ╚Öi al canalelor media (Facebook, Instagram, YouTube) lanseaz─â un concurs de design cu scopul de a provoca Autorii (graficieni, fotografi ╚Öi alte persoane din industria creativ─â) s─â conceap─â o ilustra╚Ťie pentru edi╚Ťia conferin╚Ťei din anul 2020.

B. Autorul (grafician, designer) este cel care î╚Öi dore╚Öte s─â participe la Concurs.  va selecta 3 câ╚Ötig─âtori ai concursului dintre cei care particip─â ╚Öi li se valideaz─â lucr─ârile ╚Öi va acorda 3 premii: premiul I – 500 de eur, premiul II – 150 eur, premiul III – 100 de eur (cuantum net).

C. romania TESTING CONFERENCE inten╚Ťioneaz─â s─â utilizeze materialele înc─ârcate pentru concurs pe orice medii (print, online, outdoor etc.) cu scopul promov─ârii ╚Öi activit─â╚Ťii de marketing ale Concursului de Design, inclusiv în comunicarea f─âcut─â departenerii RTC pentru promovarea acestui Concurs.

 

1. Concursul de Design

1.1 Concursul de Design este lansat de romania Testing Conference pentru a provoca creativii s─â conceap─â o ilutra╚Ťie care s─â reprezinte conferin╚Ťa din anul 2020.

1.2 romania Testing Conference caut─â crea╚Ťii cu design unic, originale, care s─â se adapteze pe conceptul anului 2020.

1.3 O descriere a Concursului de Design care include informa╚Ťii suplimentare poate fi g─âsit─â pe site-ul www.romaniatesting.ro ╚Öi pagina de înscriere de pe acela╚Öi site, unde Concursul design se va desf─â╚Öura.

1.4 romania Testing Conference î╚Öi rezerv─â dreptul de a modifica ╚Öi/sau completa acest Regulament, dac─â este necesar, în vederea realiz─ârii cu succes a obiectivului Concursului de Design.

1.5 romania Testing Conference va informa Autorul despre orice modificare adus─â acestui Regulament.

 

2. Procedura Concursului

Concursul de Design se va desfășura după cum urmează:

2.1 Datele listate mai jos sunt preliminare și pot fi schimbate.

romania Testing Conference va informa participan╚Ťii despre schimbarea datelor într-un timp rezonabil. 

Concursul de Design se va desf─â╚Öura între 1 octombrie – 28 octombrie 2019. Înscrierile primite dup─â data de 28 octombrie nu vor fi luate în considerare.

1 octombrie – 28 octombrie /  înscrierea lucr─ârilor în concurs; 

28 octombrie – 6 noiembrie / jurizarea lucr─ârilor; 

6 noiembrie – 8 noiembrie / anun╚Ťarea câ╚Ötig─âtorilor; 

8 noiembrie – 15 noiembrie / livrarea premiului ╚Öi finalizarea concursului;

2.2 Participan╚Ťii la Concursul de Design vor trebui s─â-╚Öi înscrie designul (produc╚Ťie sau ilustra╚Ťie grafic─â) împreun─â cu:

 • ·  Nume, Prenume, Data Na╚Öterii, Localitate, E-mail, Telefon;

 • ·  O prezentare PPT în care vor include lucrarea ╚Öi o descriere pe scurt a conceptului;

 • · Lucrarea în format .pdf pe fundal alb, separat de prezentare;

 • 2.3 Fi╚Öierele, documentele ╚Öi celelalte materiale trimise care nu respect─â cerin╚Ťele de mai sus nu vor fi luate în considerare în cadrul Concursului de Design ╚Öi vor fi ╚Öterse.

 • 2.4 Dintre toate Lucr─ârile validate, romania Testing Conference va selecta 3 c─ârora le va acorda 3 premii: Premiul I, Premiul II ╚Öi Premiul III. Lucr─ârile premiate vor fi anun╚Ťate ╚Öi publicate pe site-ul https://romaniatesting.ro.

 • 2.5 Finali╚Ötii vor fi anun╚Ťa╚Ťi individual în baza datelor de contact furnizate la înscriere

Nerespectarea regulilor de mai sus poate conduce la descalificarea din Concursul de Design.

 

3. Premiile

3.1 Câ╚Ötig─âtorul Premiului I va primi 500 eur; 

3.2 Câ╚Ötig─âtorul Premiului II va primi 150 eur; 

3.3 Câ╚Ötig─âtorul Premiului III va primi 100 eur;

3.4 Premiile vor trebui revendicate pe parcursul a 60 de zile de la anun╚Ťul câ╚Ötig─âtorilor. Dac─â premiile nu vor fi revendicate, romania Testing Conference î╚Öi rezerv─â dreptul de a oferi premiile altor Participan╚Ťi sau de a retrage aceste Premii.

3.5 Premiile vor fi pl─âtite de romania Testing Conference direct Câ╚Ötig─âtorilor.

3.6 Cuantumul premiilor este net, romania Testing Conference va suporta taxele legale. 

3.7 Plata premiilor se va face la maxim 25 de zile dup─â anun╚Ťul câ╚Ötig─âtorilor.

3.8. Organizatorul poate opta pentru acordarea unui singur premiu sau niciunul în cazul în care lucr─ârile nu sunt conform a╚Ötept─ârilor ╚Öi criteriilor de jurizare;

3.9. Pentru desemnarea câ╚Ötig─âtorului, organizatorul poate solicita modific─âri la lucrare pân─â în momentul în care lucrarea poate fi considerat─â final─â;

4. Participarea

4.1 O singur─â lucrare de persoan─â.

4.2 Fiecare Autor participant la Concursul de Design trebuie s─â fie student la o facultate din România;

4.3 Concursul de Design este adresat celor de pe teritoriul României;

4.4 romania Testing Conference î╚Öi rezerv─â dreptul de a respinge orice Lucrare subscris─â dac─â consider─â c─â este incomplet─â, are con╚Ťinut indecent sau nu respect─â Regulamentul.

4.5 romania Testing Conference nu este responsabil─â de Lucr─ârile înscrise care se pierd sau suntincomplete, oricare ar fi cauza.

4.6 La înscrierea unei Lucr─âri create de mai mult de o persoan─â, condi╚Ťia deînscriere este ca fiecare individ s─â accepte termenii acestui Acord. Autorul va informa romania Testing Conference în leg─âtur─â cu ter╚Ťii colaboratori sau contribuitori aiLucr─ârii. romania Testing Conference îi poate cere Autorului o copie fizic─â a acestui Acord semnat─â de Autor ╚Öi/sau de orice ter╚Ť contribuitor sau colaborator la orice etap─âa proiectului.

4.7 Lucr─ârile înscrise nu vor înc─âlca drepturile altor ter╚Ťi, iar Autorul va fi singurul responsabil de înc─âlc─âri ale drepturilor de autor aduse altor ter╚Ťi.

În orice prezentare, în cadrul expozi╚Ťiilor, manifest─ârilor ╚Öi evenimentelor de orice felorganizate de romania Testing Conference, precum ╚Öi în orice alte ocazii legate de promovarea imaginii ╚Öi activit─â╚Ťii acestor m─ârci (bro╚Öuri, articole de pres─â, online, orice materiale publicitare). Drepturile morale asupra materialelor realizate r─âmân în continuare ale Concurentului.

5. Drepturile de Autor

5.1 „LUCRAREA” din acest Regulament înseamn─â toate imaginile, desenele, fotografiile, descrierile, textele, interviurile, conceptele ╚Öi alte materiale ale Autorului care sunt furnizate în leg─âtur─â cu Concursul de Design, precum ╚Öi toate versiunile, rezultatele aflate în orice stadiu de crea╚Ťie/completare.

5.2 Organizatorul î╚Öi p─âstreaz─â dreptul de a utiliza documentele înc─ârcate de c─âtre participan╚Ťi în cadrul prezentului concurs în materialele ╚Öi activit─â╚Ťile de PR, în produsele tip─ârite de Organizator, în materialele ╚Öi activit─â╚Ťile de promovare.

5.3 Prin înscrierea în prezentul concurs, concuren╚Ťii declar─â implicit c─â de╚Ťindreptul de autor asupra documentelor înc─ârcate. Organizatorul nu va firesponsabil cu privire la dreptul de proprietate al imaginilor, schi╚Ťelor, proiectelor sau la orice alt element înc─ârcat pe site. Odat─â ce un participant înscrie un document în cadrul concursului, acesta declar─â implicit c─â de╚Ťine dreptul de proprietate asupra documentului respectiv.

5.4 Concuren╚Ťii au responsabilitatea s─â î╚Öi înregistreze ╚Öi protejeze proiectele înscrise la concurs pe cont propriu. Organizatorul nu garanteaz─â protec╚Ťia lorprin acceptarea în concurs.

6. Obliga╚Ťiile Autorului

6.1 Autorul:

 • va oferi la orice moment informa╚Ťii adev─ârate ╚Öi complete despre sine în cadrul tuturor procedurilor de înregistrare ╚Öi/sau cererilor de informa╚Ťie pentru ╚Öi în leg─âtur─â cu Concursul de Design.

 • se va asigura c─â toate activit─â╚Ťile efectuate în leg─âtur─â cu acest Acord ╚Öi/sau cu participarea sa la Concursul de Design sunt în deplin acord cu legile ╚Öi regulamentele în vigoare.

 • particip─â la Concursul de Design în mod profesionist, cu toat─â grija, abilit─â╚Ťile ╚Öi seriozitatea.

 • se va angaja s─â respecte pe deplin cerin╚Ťele rezonabile ale romania Testing Conference în leg─âtur─â cu Concursul de Design.

 • va participa f─âr─â a folosi brand-uri, logo-uri, m─ârci înregistrare sau alte reprezent─âri („Branding”) ter╚Ťe ╚Öi va urma instruc╚Ťiunile romania Testing Conference în leg─âtur─â cu orice tip de branding care, prin acord, poate ap─ârea în leg─âtur─â cu participarea Autorului la Concursul de Design.

6.2. Autorul nu:

 • nu va face sau autoriza s─â se fac─â orice lucru care, conform p─ârerii rezonabile a romania Testing Conference, este în detrimentul romania Testing Conference.

 • ·Nu va folosi, autoriza folosirea sau asista la folosirea materialelor romania Testing Conference f─âr─â permisiune. Aici sunt incluse folosirea brand-urilor romania Testing Conference, sau a oric─âror alte materiale create de romania Testing Conferenc în leg─âtur─â cu Concursul de Design.

 • Nu se va purta în niciun fel care s─â fie d─âun─âtor brandurilor, m─ârcilor înregistrate sau oric─âror alte drepturi de proprietate ale romania Testing Conference;

 • Nu va institui proceduri legale sau de alt fel în numele romania Testing Conference nici ca un agent pentru, sau din partea acestora.

 • 7. Exclusivitate
  Autorul garanteaz─â ╚Öi î╚Öi ia angajamentul c─â, prin semnarea Acordului de Participare la Concursul de Design, nu va prezenta, promova sau expune unor ter╚Ťi lucrarea pân─â în 15 noiembrie 2019, cu excep╚Ťia cazurilor în care este autorizat prin acordul scris al romania Testing Conference.

 • 8. Garan╚Ťii ╚Öi Reprezent─âri
  8.1 Autorul de╚Ťine toate drepturile, licen╚Ťele, permisiunile, puterea ╚Öi capacitateade a intra în acest Acord ╚Öi de a-╚Öi îndeplini obliga╚Ťiile incluse în acesta ╚Öi, procedând astfel, nu încalc─â obliga╚Ťii sau datorii c─âtre ter╚Ťi, participarea saconform acestui Acord neînc─âlcând drepturile niciunui ter╚Ť.
  8.2 Autorul a ob╚Ťinut sau va ob╚Ťine toate aprob─ârile ╚Öi consim╚Ť─âmintele necesare din partea ter╚Ťilor.
  8.3 Autorul nu este, la data Acordului, la curent cu nimic ce l-ar putea împiedicas─â-╚Öi îndeplineasc─â obliga╚Ťiile conform Acordului.
  8.4 Autorul are puterea, drepturile și capacitatea deplină de a acorda și oferi romania Testing Conference drepturile ce fac subiectul clauzei 5.

 • 9. Confiden╚Ťialitate
  9.1 Autorul nu va folosi, divulga sau comunica c─âtre ter╚Ťi sau c─âtre media (inclusiv prin anun╚Ťuri publice sau comunicate de pres─â) la niciun moment nicio informa╚Ťie confiden╚Ťial─â legat─â de romania Testing Conference care i-a ajuns la cuno╚Ötin╚Ť─â sau îi va ajunge la cuno╚Ötin╚Ť─â în viitor.
  9.2 Nimic din acest Acord nu interzice romania Testing Conference s─â realizeze anun╚Ťuri publice legate de acest Acord. Proviziunile sec╚Ťiunii 10 vor supravie╚Ťui acestui Acord ╚Öi vor continua s─â aib─â for╚Ť─â legal─â deplin─â f─âr─â limit─âîn timp.

 •  

10. Diverse

10.1 Schimb─âri aduse Concursului de Design: romania Testing Conference î╚Öi rezerv─â dreptul dea suspenda, anula sau modifica Concursul de Design atunci când acest lucru devine necesar f─âr─â a fi r─âspunz─âtor participan╚Ťilor ╚Öi ter╚Ťilor.

10.2 Protec╚Ťia Datelor: prin înscrierea în Concursul de Design, sunte╚Ťi de acord c─â orice informa╚Ťie cu caracter personal furnizat─â de dvs. poate fi p─âstrat─â ╚Öi folosit─â de c─âtre romania Testing Conference ╚Öi agen╚Ťii/furnizorii/partenerii lor în administrarea ╚Öi promovarea concursului, doarîn scopul concursului ╚Öi c─â nu vor fi utilizate ulterior concursului de c─âtre romania Testing Conference ╚Öi agen╚Ťii/furnizorii/partenerii lor.

10.3 Taxe: Nu exist─â tax─â de înscriere în Concursul de Design, dar cei înscri╚Öi sunt responsabili pentru cheltuielile de acces ce pot fi percepute de ter╚Ťi, precum furnizorii de servicii de internet.

10.4 Acest Acord constituie întregul acord între P─âr╚Ťi ╚Öi se substituie oric─ârui acord sau aranjament anterior dintre P─âr╚Ťi în ceea ce prive╚Öte subiectul acestuia.

10.5 La acest concurs nu pot participa/nu au dreptul s─â participe angaja┼úii romania Testing România ┼či nici rudele acestora de gradul I sau alII-lea sau so┼úii/so┼úiile acestora.

10.6 În cazul în care orice dispozi╚Ťie a acestui argument este sau devine invalid─â sau incomplet─â, aceasta nu va afecta nicio alt─â dispozi╚Ťie din cadrul acestuiAcord.

 

11. Litigii

În cazul unor litigii ap─ârute între romania Testing Conference ┼či participan┼úii la concurs, acestea vor fi solu┼úionate pe cale amiabil─â. Dac─â nu este posibil─â rezolvarea litigiilor pe cale amiabil─â, p─âr┼úile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solu┼úionare instan┼úelor competen╚Ťe române din Bucure╚Öti, de la sediul organizatorului.

 

12. Încetarea înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apari╚Ťiei unui eveniment ce constituie for╚Ť─â major─â, inclusiv în cazul imposibilit─â╚Ťii Organizatorului, din motive independente de voin╚Ťa acestuia, de a continuaConcursul sau printr-o decizie unilateral─â a Organizatorului.